PORADENSTVO, ŠKOLENIA

Poradenstvo pri strategickom plánovaní a rozhodovaní. Predchádzanie problémom.

Školenia zamerané na IT bezpečnosť, ochranu dát.

Krízový manažment, identifikácia a eliminácia rizík.