Outsourcing

Outsourcing je moderný celosvetový trend, keď sa na vopred zadefinované činnosti použijú externé zdroje. Hlavným dôvodom, pre ktorý sa spoločnosti rozhodnú využiť outsourcing, je úspora nákladov a času s cieľom maximalizovať a zefektívniť svoj predmet podnikania.

Najčastejšie sú outsourcované práce v oblasti IT a služieb. Dodávateľ disponuje kvalitnými vedomosťami a skúsenosťami v danej oblasti. Spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú pre outsourcing, odpadajú námaha s výberom vhodného zamestnanca, jeho zaškolením, ale aj všetky riziká s tým spojené. Podľa štatistík správne nastavený outsourcing umožňuje výraznú úsporu v porovnaní s využitím interných zdrojov.

Spravujeme siete rôznej veľkosti, 1-500 zariadení. Od jednotlivých PC, serverov až po väčšie riešenia.

Skúsenosti s veľkými aj malými inštaláciami a rozľahlými sieťami umožňujú efektívne riešiť každú situáciu.