INTERNÉ AUDITY – ISO 27001 – IT BEZPEČNOSŤ

Jasné, štruktúrované procesy, overené postupy, certifikovaný partner. Dôvernosť, integrita, dostupnosť.