Portfólio

OUTSOURCING IT

Návrh a optimalizácia IT riešení, správa a údržba sietí, serverov, počítačov, podpora užívateľov: dodávka a servis IT, správa a údržba informačných systémov, správa a údržba serverov na platformách MS Windows, Linux (Debian, RedHat, SuSE), realizácia kabeláží počítačových sietí, predaj, servis kancelárskej a výpočtovej techniky, poradenstvo, konzultácie.

PORADENSTVO, ŠKOLENIA

Poradenstvo pri strategickom plánovaní a rozhodovaní. Predchádzanie problémom. Školenia zamerané na IT bezpečnosť, ochranu dát. Krízový manažment, identifikácia a eliminácia rizík.